Accu's

Een accu (van accumulator) is een oplaadbare galvanische cel, die door middel van elektrochemische opslag elektrische energie kan leveren en daarna weer kan worden opgeladen. Ze worden veel ingezet door hun eenvoudig ontwerp en ze kunnen een hoge stroom leveren. In de accu worden in een chemische reactie energierijke stoffen omgezet in energiearme stoffen. Het energieoverschot wordt tijdens de omzetting benut als elektrische energie (ontlading). In de accu is, in tegenstelling tot in de batterij, vervolgens een onvrijwillige chemische reactie mogelijk, waarbij de energiearme stoffen weer worden omgezet in energierijke stoffen. Deze reactie treedt alleen op wanneer er elektrische energie wordt toegevoerd (laden).

De accu’s zijn onderverdeeld in categorieën. Kunt u een accu niet vinden?
Neem dan contact met ons op.

Subcategorieën